Orions bälte - 16 februari 2020

I min ungdom tänkte jag på min hy som om det var en stjärnkarta. Eller möjligen en blomsteräng. Det hjälpte. Att orientera sig efter ett ansikte är inte lätt. Om det nu var ett eftersträvansvärt mål.

Tecknar för att det ger intryck.