Panta rei - 22 april 2015

I ett badrum där jaget tar form
I en park där drömmar dröjer kvar
...
Sänker ned mina händer genom vattenytan.
Lyssnar på vattnets rörelse.


73651978-qMCGRjpg 18108458-f5D8qjpg