Patiens - 15 november 2014

Mitt måleriska arbete är i mångt och mycket ett parti patiens. Jag drar kort ur leken och placerar dem i en särskild ordning. Varje kort representerar en händelse, ett minne eller en särskild betydelse (inte olikt tarotkortets spännvidd). Leken tycks vara omfattande och kombinationsmöjligheterna nästintill oändliga. Korten samspelar enskilt, i par eller grupp. Beroende på kortens inbördes relation framstår öppningar i spelet. Vissa kort plockas från spelytan för att återkomma i ett senare skede, eller aldrig medverka i den aktuella omgången igen. Vanligast, och kanske viktigast, är att spelkortet stannar kvar i någon form och bidrar till helheten. Oftast sker detta genom att spelkortet täcks, suddas ut och/eller lämnar spår. Kortets själva närvaro är central. Det som driver spelet framåt till ett (temporärt) avgörande är att spelet överraskar sig självt med en lösning som vid spelets början var okänd.