Runt om inuti - 19 november 2014

Mejslar
Väger
Balanserar
Släpper
...och samlar ihop.