Samtal

Året har kantats av så många intressanta samtal. Ett av alla är detta, där jag fick tillfälle att möta Linda Fagerström kring frågor om konsten.

https://www.facebook.com/kullakonstnarer2017/videos/1453708904826901