Scan - 19 juli 2016

Viger några dagar av den lediga tiden till att utforska scannern...och mig.

21801467-uH7sLjpg 21801468-aVh7Bjpg  21801469-S2imcjpg21801470-YaBedjpg 21801471-gbYoRjpg 21801472-5W6TNjpg 21801473-XmETFjpg 21801476-iMKrdjpg  21801475-uwJyejpg21801476-iMKrdjpg