Scen 17 - 23 mars 2019

Dold, döljare.
Vem, vad, hur, varför?