Scen 7 - 27 mars 2019

”I’ll cover you”
...från vad och hur?