Smådjävlar - 9 december 2014

Tar itu med återhämtning genom att klä vänner jag känt i smådjävelsskrud. De köar för att komma ut ur garderoben...