Som en Adventskalender - 29 januari 2015

Som i en Adventskalender gläntar en ny bild dagligen bakom en liten lucka. Det kreativa bygget tycks rymma en oändlig mängd luckor. De följer en väg vari varje lucka är länkad i nästa. Processen bestämmer utgångspunkten för följande bild och kreativiteten öppnar upp för dess obestämdhet. Som ett led av dominobrickor, kausalt predestinerade tillika fria att röra sig i och med att de påbörjat sin rörelse. Jag öppnar förväntansfullt lucka efter lucka. Vad gömmer sig där bakom? Vad kan jag inhämta för fynd? Vad faller ur mina händer idag? En sidodörr öppnade sig och ledde mig in på detta spår. Sidodörren är nu inte längre inom sikte. Jag har sökt mig runt minst en krök sedan dess. Jag låter mig öppna lucka 77 i denna avdelning. Med väntat och oväntat resultat. Det är avtalet med byggherren.
73300740-nRhe6jpg 17292959-6XRJ6jpg 17284350-dkpcNjpg 17274017-Y6sIvjpg 17284351-QkPz2jpg 17258740-ENCofjpg 16152639-gfKLyjpg 17258740-ENCofjpg 16152644-JNSeijpg 16955578-xDdlEjpg 16182929-1dBRYjpg  16941985-1wFN3jpg 16153697-VSj0Ujpg 16153699-7U6rnjpg 16153701-rZ1QPjpg 16153706-GMA1mjpg 16999837-9X6g3jpg 16172338-bBy5Djpg 16153781-0cwQ8jpg 17037551-MIrcBjpg 16153790-coSS2jpg 16153793-5CnmMjpg 17037552-WZvtSjpg 17307635-yX4psjpg 16154954-ojGAljpg 17153073-RjpsSjpg 16172340-vv1nGjpg 16172344-JtcKqjpg 16172345-vWxA2jpg 16172341-QVc7Kjpg 16182936-Kkj2mjpg 16182938-N8eN1jpg