Sommarmåleri - 22 juni 2017

"Life is not a picninc.
It's more like camping."

Två personer
Som hänger ihop
Sitter ned
Vid lägerplatsen
Och känner efter
På livet