Strosar - 3 december 2014

Faller in i gamla världar.
Eller mer sant; låter mig vandra på bekanta stigar som övervuxits efter många års frånvaro. Det är en lugnande och uppmuntrande promenad.