SWEET - 8 februari 2020

När jag målar söker sig verket fram. Den känsla och tematik jag bär i mig, tillåts finna sin form. Ibland blir det väntat, men ofta oväntat (till sitt uttryck). Det här verket handlar om föräldratemat vidare. ”SWEET” (text i målningens bas). Bitterljuvt. Men också ”sweet” i dess inte fullt så ironiska mening. Ljuvt. Den här föräldern är en sfinx, en skyddare. De små barnliven innanför det skyddande kraftfältet. Lutade och inbäddade i den varma och mjuka famnen, varifrån de kommer att växa ut i sina egna liv. Funderar över förälderns ansiktsuttryck. Det följer med måleriet. Det tog sin plats utan att jag ägnade det någon större tanke. Blickar upp. Med sina mångtaliga händer. Överlappande och samverkande. Mjuka och hårda. Öppna och knutna. Ja, vad krävs inte av föräldern?


28763504-c4KDQjpg