This is it - 14 november 2014

Har den här bilden på bordet. Ibland kommer det saker som jag undrar vad de är till för. Men eftersom att bilden är här, betyder det nog något. Kan inte riktigt bestämma mig för om gestalten vänder sig mot eller bort från mig. Tycker om att jag inte kan bestämma mig. Då kan båda gälla efter vad som känns bäst. Låter bilden vara olåst. Det vill säga; this is it - är tveksamt enbart it. Mer lite av varje.