Till-växt - 4 januari 2019

Måleriet dansar på. Knoppar, kronblad, stjälkar, pistiller och växthus. Egentligen handlar det inte så mycket om blommor. Det är porträtt av personer i min omgivning. Varifrån de kommer och hur de tagit sig form här i livet. Metaforiken fungerar välgörande för min nyfikenhet och lust att berätta.
(Nytt År. Nya Plantor. What you see-d is what you get.)


27126082-JCqQqjpg 27126084-HXeyvjpg 27126083-Q8mmojpg