Under ytan - 23 november 2014

Arbetet med tavlan är som livet självt. Formulera. Pröva. Ändra. Försöka glömma. Bygga nytt. Dölja. Försöka säga något. Samla ihop det som betyder något. Leka. Exponera. Se sina val ta form. Ge plats för det omedvetna och oavsiktliga. Försöka begripa något. Existera.