Vallad allegori - 8 februari 2016

Jag målar annars färdigt inför påskens konstrunda. Några bilder kvarstår att fånga in. Bilderna rör sig fritt i sitt tillblivande och vallas in i hägnet lagom till den distinktion som det innebär för bilden att bli färdig. Formulerad. Som en loj vallpojke, med läpparna lätt vilande mot den egenhändigt täljda sälgflöjten, låter jag bilderna ta gestalt i deras egen förnumstighet. När den skuttande och fristrosande bilden visar sin logik, sin tematiska öppning, då blir vallpojken en vallhundspoet som fått vittring på leken att samla och kantklippa den yviga frisyren som uppstått i det vilda. Slutligen vägs och mäts bilden in i hägnets innersta rum av den rigidare gestalten; chefsideologen, som borgar för uttryckets autencitet. Resultatet finner sig sedan en plats, upphängt på hägnets utsida för envar att beskåda.