Vardagsdrama - 8 mars 2018

Så var det det där vardagsdramat. Mask- och rolltagandet oss människor i mellan. En äger trädgårdsslangen och håller maskerad bestämt makten över tillgången på vatten bakom ryggen. En annan har lagt mask åt sidan och vänder rygg åt det hela. För vad gör det? Det rinner rikligt ur vattenkannan trots dess ändlighet. Som livet självt. I bakgrunden har den rosa kaminen lagt om skorstenens bana och leder nu ut ur taknock på tillbyggnaden. Som livet självt. Alla dessa historier...