Vid en liten sjö låg ett litet hus Det var allt en tid (Och det vi ristade på trädstammen ristades in i fasaden) - 25 april 2018

.