X-RAY man - 5 november 2015

Fortsätter att exponera tänkta jag i röntgenblicken. Vad gömmer sig i väskan? Hur låter det sig visas? Vad är känt och okänt? Vad utgör jagets mest signifikanta drag...rester och spår?


19670890-lTg9ljpg 19670894-HDfbFjpg 19670891-buTsGjpg 19670893-8nKcjjpg 19670892-IW1Upjpg