Allt stöket och spillandet. Tallrikar och glas. Huller om buller efter familjens logik. Allt som ledde oss hit. Allt som pekar mot framtiden. Nog går det att begripa världen efter matsalsbordets scen.

Läs mer

Hur mycket har inte rymts i famnen? Barnen, kärleken, drömmarna och alla goda intentioner. Lusten, vilan och eftertanken. Famnens transparenta tidlöshet. En liten veckas måleri.

Läs mer

Hamnade oväntat i ett självporträtt. Passar väl bra inför det kommande.

Läs mer

I famnen. Hur kunde jag veta att du kunde vara så nära? ...vad alla omkullvälta muggar betydde och byggde för fundament? ...vad min kropps genomsynlighet kunde skapa för boplats för oss båda? Målar dessa scener innan de lämnar mig.

Läs mer

Handlar om livsbygget, balansakten, vars översta bit alltid är oviss och i tillblivelse. Handlar om den sammanflätade tankebubblan som svävar över alltet, lätt lutad och fäst vid huvudets topp. Personen, med den där blicken som ser inåt istället för utåt,

Läs mer

Söker gestalta sängscenen. Ni vet den med barn ovanpå, bredvid och intill. En här och en där omslingrad. Söker gestalta närhetsrelationen som samsovande och samvarande ger. Söker gestalta omfamnandet och händers sökande för stöd och stabilitet. En rund va

Läs mer

Vem önskar sig inte lite Renässans ibland? Man sitter där med sin gamla självbild, ett vacuumförpackat arvegods. Förslutet och sett genom en konvex lins. Värt att fundera på hur som helst. Varje uttryck bär sina begränsningar och saknader. Precis som sina

Läs mer

Tänker på Lena Cronqvists föräldra-barn-scener. Funderar på min relation till mina barn. Tänker på Pietá. Alla dessa kvinnor som skyddar, håller om och omvårdar. Men jag då - mannen, pappan...människan? Min relation till mina barn; fysisk, nära och så ful

Läs mer

Ägnar tecknandet till minnet av Acne.

Läs mer

Som en liten stack av linjer formas semantiken.

Läs mer

Mejslar på. För att det är kul och bra.

Läs mer

Upptäcker att det blir lite mjukare med små, små linjer och prickar. Tuschpennan är en bestämd medspelare.

Läs mer

I min ungdom tänkte jag på min hy som om det var en stjärnkarta. Eller möjligen en blomsteräng. Det hjälpte. Att orientera sig efter ett ansikte är inte lätt. Om det nu var ett eftersträvansvärt mål. Tecknar för att det ger intryck.

Läs mer

Hegemonisk maskulinitet. ”Ankdammen”. Sedan jag målade fram den här gestalten har jag inte kunnat släppa tanken på hur bra badankan skulle fungera tillsammans med honom. En scen där maskuliniteten plaskar runt med sina viktigheter. Äger. Mästrar och leker

Läs mer

Vilar i vyer från sommaren. Det är välgörande.

Läs mer

Ett seriemagasin, måleri och fotografi. Inne på verkstan rör sig en del. Kom med i ARTmagazine 1340 Q4...på sidan 3. En liten grej i flödet. https://issuu.com/1340art/docs/q4_2019 Vad som stundar synes snart.

Läs mer

https://www.1340gallery.com/product/1340art-magazine-q4-2019/

Läs mer

I tecknandet av en infallsvinkel blev många rutor utanför det slutliga formatet. Som hyvelspån på en arbetsbänk.

Läs mer

Varje dag kräver sin balansakt. Att stapla och begripa hur en ordning kan arrangeras i det som är aktuellt. Personer, händelser och känslor. Överlappande och sammanflätat, beroende av vartannat och varannan. Måleri.

Läs mer

”I’ll cover you” ...från vad och hur?

Läs mer

Fångar upp vad som känns relevant under ett dygn i 50 bilder.

Läs mer

Kom med på ny salong.Mina första salonger var måleriet.Sedan kom salongerna med det textila uttrycket.De senaste har varit med fotografiet.Varje människa är sitt parallelogram.

Läs mer

Nu är hemmet ombyggt till ”Galleri”! Varmt välkomna att ta del av mitt arbete från de senaste åren i måleri, teckning, foto, film och bokproduktion. Massor av konst, helt enkelt

Läs mer

Arbetet kretsar vidare kring föräldraskapets ambition att skydda barnet och ge det fri lejd i sin uppväxt, men också kring barnets egen strid och ”skyddande” av sig själv under uppväxtårens miljöer. Allt eftersom arbetet förflutit har frågan kring vad bar

Läs mer