UTBILDNINGAR

Praktisk filosofi 4 terminer, Lunds och Umeå Universitet
Teoretisk filosofi 1 termin, Lunds Universitet
Sundsgårdens Folkhögskola
Bildlärarlinjen, Umeå Universitet
Masterprogrammet i utbildningsvetenskap, Kristianstad Högskola
Genusvetenskap, Göteborgs Universitet

BÖCKER

"X", 2021

Det Finstilta, 2021
Collector Book, New perspectives 2020

Tankesmedjan, 2019

Eyespeaker, 2018
Ansiktsboken, 2018
En dag är en dag, 2016
0, 2014
11 da:gar, 2011
När du är hemma, 2009

FILM

KRÖNIKOR OCH ARTIKLAR