Konstnär, skribent, husfilosof och pedagog

Fotograf Kristoffer Granath

Pågående 

Måleri

Måleriet är den ständigt trogna följeslagaren. Är i färd med bilder som ni nyss kunde ta del av i  utställningen ”Vi är i varandras händer”, på Galleri Moment i Ängelholm.

Serietecknande

Sedan 2019, en livaktig uttrycksform som bearbetar samtiden och vår tids känsla för politik i text och bild. 

Fotografi

Frekvent utforskar jag det fotografiska mediet för att gestalta identitet och rumslighet, med kamera och scanner. Under våren 2023 visar jag min senaste fotografiska serie ”Summon the Spirits”.