Det blommar

Det tar sig form av blommor nu, måleriet. Ett sätt att möta vår tid. Att förstå livet.