I Ängelholm

Utställningen på Galleri Moment öppnade på ett varmt sätt. Intressant att få möta det arbete som formats under flera år på temat föräldraskapandet. Väcker vägen framåt. Men nu vila.